โฟโตบอท: สวัสดี เราจะถาม
คำถามเพื่อเลือกโปรดักส์ที่
เหมาะที่สุดให้กับคุณ

press Enter

01. อีเวนท์ของคุณเป็นประเภทใด?

02. ไสตล์ ของโฟโต้บูธในงานที่คุณอยากให้มี

03. ภาพที่ออกมาเป็น...

03a. ภาพที่ถ่ายในงานสามารถแชร์บนออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียได้?

04. ฉากหลังจะเป็นแบบ...?

05. งานของคุณจัดอยู่...?

06. เอฟเฟ็คภาพเพิ่มเติม...?

07. คำจำกัดความสำหรับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นคือ...?

  • H.

08. คุณมีพื้นที่สำหรับโฟโต้บูธเท่าไหร่?

09. จำนวนผู้เข้าร่วมงาน

press Enter

10. ใส่อีเมลล์ของคุณเพื่อเราจะส่งรายละเอียดโปรดักส์ที่เหมาะกับคุณที่สุด

press Enter

โฟโตบอท: ด้านล่างคือโปรดักส์ที่เหมาะกับงานของคุณที่สุด

0 สำเร็จ